Zonnepanelen Rendement

De meest belangrijke factoren die het rendement van uw zonnepanelen bepalen zijn het aantal zonne-uren, de positie van de zonnepanelen ten opzichte van het zuiden en de hellingshoek van uw installatie. Momenteel ligt de tijd waarbij het geïnvesteerde kapitaal voor photovoltaïsche zonnecellen wordt  terugverdiend op ongeveer tien jaar. Het is wel zo dat opgemerkt dient te worden dat deze berekening uit gaat van gelijkblijvende energie tarieven. Wanneer de prijzen voor stroom echter zullen stijgen, zal de terugverdientijd aanzienlijk korter worden. Daarnaast bestaat de verwachting dat de nieuwe generatie zonnepanelen veel efficiënter de zonne-energie kunnen verwerken, zodat ze meer op zullen brengen. 

Het rendement van de zonnepanelen kan echter fluctueren. Als de zomer drie of vier zeer zonnige maanden telt, heeft u een hoger rendement van uw zonnepanelen in een zomer met zeer weinig zon. Er zijn verschillende rekenmodellen om het rendement op zonnepanelen te kunnen berekenen. Op het internet zijn diverse sites te vinden die na het invullen van enkele basisgegevens uw rendement kunnen berekenen. Houd er wel rekening mee dat deze zogenaamde online rendement calculators u een globale inschatting geven en dat u bij dit geautomatiseerde advies niet altijd een volledig en onafhankelijk beeld zult krijgen. Vergelijk daarom altijd enkele van deze websites en verzamel zoveel mogelijk relevante informatie. Neem dan contact op met een of meerdere zonne-energie specialisten en laat u uitvoerig voorlichten. 

Rendement van je zonnepanelen bepalen

Om een zo accuraat mogelijk beeld te krijgen over het rendement op uw zonnepanelen kunt u het beste een aantal scenario’s laten berekenen door een expert op het gebied van groene energie. Zo kunt u er voor kiezen het rendement laten berekenen bij hetzelfde gemiddelde aantal zonne-uren in uw woonplaats met de gegevens van de afgelopen 5 jaar. Maar daarnaast is het uiteraard ook interessant om uw rendement te laten berekenen bij een aanzienlijk aantal meer of een beduidend aantal minder zonne-uren. Zo komt u niet voor verrassingen te staan en kunt u rekening houden met verschillende situaties op het gebied van uw terugverdientijd.

Een ideale opstelling van uw zonnepanelen die voor het hoogste rendement zal zorgen is een plaatsing gericht naar het zuiden met een hellingshoek van tussen de 35 en 36 graden. Een ander belangrijk punt is het onderhoud. Zorg er voor dat de zonnepanelen zoveel mogelijk vrij blijven van bladeren, stof en vogelpoep. In de winter is het uiteraard zaak om de zonnepanelen sneeuw- en ijsvrij te blijven houden.

Voor advies over het zonnepanelen rendement kunt u altijd contact met ons opnemen.