Referentieprojecten

Gemeente Delft

Inkoopcollectief voor een wijk in Delft in samenwerking met de gemeente Delft en het Energieloket Delft. Hier werden energiebesparende maatregelen zoals zonnepanelen, isolatie en dubbel glas onder de aandacht gebracht. Er zijn informatieavonden gehouden waarin Solarbird presentaties heeft verzorgd. De huisschouwingen, de levering van zonnepanelen en het installatiewerk zijn door Solarbird uitgevoerd evenals de nazorg.

Wijk in Maartensdijk

Buurtproject in samenwerking met een klant van Solarbird die zich als initiatiefnemer voor het buurtproject heeft opgeworpen. Deze initiatiefnemer had diverse zaken grondig uitgezocht rondom zonnepanelen en wilde zijn buren aansporen om ook duurzame energie op te wekken. Hij is hierbij volledig gefaciliteerd door Solarbird op gebied van promotie, informatieavonden,  huisschouwingen en de gehele uitvoering.

Zonnepanelen Collectief Barneveld

Inkoopcollectief voor de inwoners van Barneveld georganiseerd door Solarbird met Wassink uit Barneveld als lokale installatiepartner. Door de samenwerking met Wassink bleven de reisafstanden beperkt en konden installaties gebundeld worden. Hierdoor konden wij de klant een aantrekkelijk aanbod doen en is het project een groot succes geworden. Solarbird heeft de huisbezoeken, de import van de zonnepanelen en de klantenservice uitgevoerd. Wassink heeft het installatiewerk verzorgd. Het project is een groot succes geworden en wij zijn bezig met een 2e project in Barneveld.

Energie Coöperatie Utrecht

Energie-U is de Utrechtse Energie Coöperatie, deze probeert de inwoners van Utrecht te bewegen om energie te besparen, zelf groene energie op te wekken en zo een bijdrage te leveren aan de milieudoelen en de lokale economie van Utrecht. Energie-U doet de promotie van zonne-energie en doet tevens de huisschouwingen. Solarbird verzorgt de import van de zonnepanelen systemen, doet het installatiewerk en verzorgt de nazorg inclusief de garantieverplichtingen.

Wilt u meer informatie over deze projecten?

Contactformulier