Importheffing Zonnepanelen China

De importheffing op zonnepanelen China resulteert in stijgende prijzen.

Onderzoek importheffing 
Op dinsdag 5 maart jl. heeft de EU het besluit genomen om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om importheffingen op Chinese zonnepanelen in te stellen. De import van Chinese zonnepanelen wordt vanaf deze datum geregistreerd zodat eventuele heffingen ook met terugwerkende kracht kunnen worden ingevoerd wanneer het onderzoek dit uitwijst. 

Tijdslijn importheffing zonnepanelen China
Op 6 juni 2013 valt het voorlopige besluit over antidumping maatregelen.
Op 8 augustus 2013 valt het voorlopige besluit over anti-subsidie maatregelen.
Op 9 december 2013 valt het definitieve besluit over importheffingen. 

Prijseffect op korte termijn
In afwachting op de definitieve besluiten wordt een extra onzekerheid geïntroduceerd bij de importeurs van zonnepanelen. Deze onzekerheid resulteert in prijsstijgingen van de zonnepanelen, volgens branchevereniging Holland Solar is er namelijk een reële kans dat importheffingen daadwerkelijk zullen worden ingevoerd. 

De importheffingen op Chinese zonnepanelen op dit moment.

Op dit moment is er een importheffing van 11,8% ingesteld op zonnepanelen uit China. Die heffing zal tot 8 augustus gelden, daarna zal de nieuwe importheffing op de chinese pv-panelen bekend gemaakt worden. De verwachting is dat die importheffing tussen de 47% en 68% zullen zijn.

Andere gevolgen
Een bijkomend effect is dat de Chinese fabrikanten hun focus verleggen naar andere markten en dat hierdoor in Europa en ook Nederland een tekort aan zonnepanelen zou kunnen ontstaan. De meeste Europese fabrikanten grijpen de situatie rondom de eventuele importheffing aan om hun prijzen weer te verhogen. 

De volledige tekst over het EU onderzoek naar de mogelijke importheffing is hier te downloaden.